Financování

Financování domů

Rezervační záloha 200 000 Kč po uzavření rezervační smlouvy

Po ústní rezervaci následuje uzavření rezervační smlouvy a složení zálohy do 7 dnů od podpisu smlouvy (tato částka bude součástí kupní ceny).

 

20% z ceny domu

Nejpozdějí do 3 měsíců od podpisu rezervační smlouvy se uzavře smlouva o smlouvě budoucí a do 7 dnů po jejím podpisu složí klient 20% zálohu z ceny domu.

 

Doplatek ceny domu po uzavření smlouvy a kolaudaci

Před uplynutím platnosti o smlouvě budoucí kupní se uzavře smlouva a uhradí se doplatek ceny (do 7 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o kolaudaci domu)